Türkmüsün.Net Portalı - Geçitteki Ülke: Gece Vakti Gündönümü, Türkün Günü mü? Ölümü mü?
   Muhterem Okuyucular

 

ULU-SAL-CILAR

     Bahtiyar Mustanoğlu

 

 

ULU-SAL-CILAR

Millet ile ulusu aynı kefeye koyanlar var. Millet ve ulus kavramlarının filolojik anlamlarından öte günümüzde bu kavramlara yüklenen anlamları araştırmak ve tartışmak gereklidir. Millet esas itibariyle belli bir geçmişe sahip ve bu konumu itibariyle kültür,gelenek sahibi ve belli örf ve ahlaki dini statüsü bulunan dil ve din birliğine sahip bir oluşumu ifade ederken esasen ulus kavramı ve terimi millet kavramının içerisinde barındırdığı manevi ve soyut anlam birliklerden yoksundur. Ulus kavramın da ki “ULU” ibaresinin de hiçbir surette yücelik ve A'li'lik le bir irtibatı ve yakınlığı bulunmadığı gibi bu anlam kavramı icad edenlerce özellikle ve kasden yüklenmemiştir. Ulus kavramı içerisindeki boşluk kavramın kendisi kadar yenidir ve ulus kavramı yeniliği itibariyle muhtevası kadar boş ve dardır. Millet kavramı ise İbrahimiğe kadar uzanan temelleri ile bir o kadar dolu, zengin eskimez ve gençtir.

Bu anlatılanlar ışığında zaten ulus kavramından çok şeyler anlatmasını beklemek haksızlık olacaktır. Ülkemizde ulus kavramı devrim ürünü olmakla devirenlerin ümit ve teşebbüs ettikleri milleti mana mefhumundan uzaklaşmış ulus (onların tabirince haşa yaratma) kılma gayretinin en bariz gayretidir. Türkiye de ulusalcılık her ne bahasına olursa olsun (her zaman her koşulda)AB karşıtı olmaktan başka bir şey ifade etmediğine göre ulusta AB karşıtı gürühtan ibarettir denebilir. Ama o ulusalcılar iyi ki böyle bir ucube uydurmuşlar ki “Millet” gibi muhterem ve münezzeh bir kavramı kirletmemişler. Kendi kirli anlamlarını kendi ucubelerine yüklemişler. Esasen ulus ve millet kavramları eklendiği kelimelere de içeriğindeki tüm anlam yansımalarını da yüklemiştir. Mesela “ Türk Milleti” Türklüğün mana ve ehemniyetine bir kültür,gelenek örf ,adet ve kudsiyet yüklerken Ulus'laşanlar Türklüğü tamamen madde planına indirgemekle birlikte içeriğine laisizma eklemişlerdir. İşte son zamanlarda şiddetle basın ve medyaca özellikle empoze edilmesine rağmen kavramın millet nezdinde kabul görmediği ve görmeyeceği ortadadır. Kabul eden bir grup ulus varsa onlarda kavramları kadar maddeci ve laisimacıdırlar. Millet kavramı yer ve köken itibariyle doğulu ve bizden olduğu kadar Ulus ise batılı ve bizden uzaktır. Belki de millet kavramının en yakıştığı topluluk Türklerdir. Esasen bu özellik Türklerin İbrahimiliği , millet olma özelliğini en iyi kabullenmiş ve tatbik etmiş olmalarına bağlıdır. Bunu kavramak için millet olma vasfını başka topluluklarda da aramak gerekir. Esasen batılı toplumların bu kavram ayrımından sonra milletten öte ulus oldukları ortadadır.

Son olarak Prof. Dr. Şerif AKTAŞ şöyle diyor; millet ne ırk ne din esası üzerine kurulur. O mahiyeti ruhiye terkibinde ifadesini bulan bir tekevvünün tabii sonucudur. Bu tekevvünü ona vücut veren hiçbir unsura indirgemek mümkün değildir.  

                                                                                              BAHTİYAR MUSTANOĞLU

 

ÖNCEKİ YAZILARI

Hele Bismillah

Kirpiğim

 

   


Türkmüsün.net

Copyright © 2005 Türkmüsün.net    Tüm hakları saklıdır.