Türkmüsün.Net Portalı - Geçitteki Ülke: Gece Vakti Gündönümü, Türkün Günü mü? Ölümü mü?
   Muhterem Okuyucular

 

HELE BİSMİLLAH

     Bahtiyar Mustanoğlu

 

 

 

Muhterem Okuyucular,

                                   

            Herkese selam ve muhabbetle bize ayrılan bu köşede sizinle kendi iç dünyamızda yaşadığımız bir takım şeyleri paylaşmak istedik. Bu işe destekçi olan muhterem ağabeyimiz Av. İsmail Akgül’e evvelen teşekkür ederim.  Bu köşede yazılacak yazılar okuyucuya bir şeyler öğretme gayretinden öte kendi alemimizde tasavvur ederek dillendirdiğim bir takım meselelerin paylaşılmasından ibarettir. En fazla belki okuyucunun aklına bir pencere açıp hayal ve tasavvur alemini genişletmek amacından ibarettir.

 

            Bugün ilk olarak zaman kavramı üzerine düşünmelim. Zaman nedir? Zamanın bir tanımı var mıdır? Zaman somutlaştırılarak anlatılabilir mi? Esasen ben şu ana kadar zamanın her hangi bir tarifini yapan herhangi bir felsefeci veya bilim adamına rastlamadım. Ancak Bediüzzaman hazretleri zamanı şöyle tarif ediyor: “Zaman hareketin bir şekli,levni ve şeridi hükmündedir.” Bunun için harekette cari olan bir hüküm zamanda da caridir. Mesela zaman kum saatinde akan kumların hareketinden ibarettir. Veya dünyanın güneş etrafındaki dönüşünden veya parmağımızı yukarı kaldırıp aşağı indirmekten ibarettir.  O zaman belki şu çıkarıma varılabilir. Hareket durduğunda zamanda durur. Evet muhtemeldir kainattaki hareket durursa zaman boyutundan çıkılabilir ve sonsuzluk ortaya çıkar. Sonucuna olaşmak hiçte akıldan öte bir şey değildir. Bu nedenle zaman muğlak olduğu kadar izafidir. Öyleki kainattaki bütün hareketleri biz başlangıç ve bitişleri ile adlandırırız. Yıl ay gün gibi. Zaman kavramı anlaşıldığında sonsuzluk ve ebedilik daha kolay anlaşılacaktır. İnsanoğlu her taraftan kayıtlar altında olduğu gibi kendini zamanla iki hareketin arasına sıkıştırmıştır.zamanın kayıtlarından elbette kurtulmanın da yolları olmalı. Nasipse başka yazıya… Muhabbetle

 

 

 

                                                                                                                 Bahtiyar Mustanoğlu

   


Türkmüsün.net

Copyright © 2005 Türkmüsün.net    Tüm hakları saklıdır.