Türkmüsün.Net Portalı - Geçitteki Ülke: Gece Vakti Gündönümü, Türkün Günü mü? Ölümü mü?
   Türkmüsün.Net Topkapı Sarayı Sanal Gezisi
TOPKAPI SARAYI SANAL GEZİSİ
Topkapı Sarayı’nın Kısa Tarihçesi
Fatih Sultan Mehmed tarafından 1478’de yaptırılan Topkapı Sarayı, Sultan Abdülmecid’in Dolmabahçe Sarayı’nı yaptırmasına kadar yaklaşık 380 sene Devletin idare merkezi ve Osmanlı sultanlarının resmi ikametgahı olmuştur. Kuruluş yıllarında yaklaşık 700.000 m.² lik bir alanda yer alan Saray’ın bugünkü alanı 80.000 m.² dir.
Topkapı Sarayı, Saray halkının Dolmabahçe, Yıldız ve diğer saraylarda yaşamaya başlaması ile birlikte boşaltılmıştır. Padişahlar tarafından terk edildikten sonra da içinde birçok görevlinin yaşadığı Topkapı Sarayı önemini hiç kaybetmemiştir. Saray zaman zaman onarılmıştır. Ramazan ayında padişah ve ailesi tarafından ziyaret edilen Mukaddes Emanetler Dairesi’nin her yıl bakımının yapılmasına ayrı bir özen gösterilmiştir.
Topkapı Sarayı’nın ilk defa, adeta bir müzeymiş gibi ziyarete açılması Sultan Abdülmecid (1839-1861) dönemine rastlar. O dönemin İngiliz elçisine Topkapı Sarayı Hazinesi’ndeki eşyalar gösterilir. Bundan sonra Topkapı Sarayı Hazinesi’ndeki eski eserleri yabancılara göstermek gelenek haline gelir ve Sultan Abdülaziz (1861-1876) zamanında, ampir üslupta camekanlı vitrinler yaptırılır, Hazine’deki eski eserler bu vitrinler içinde yabancılara gösterilmeğe başlanır. Sultan II. Abdülhamid (1876-1909) tahttan indirildiği sıralarda Topkapı Sarayı Hazine-i Hümâyûn’un Pazar ve Salı günleri olmak üzere halkın ziyaretine açılması düşünülmüşse de bu gerçekleşememiştir.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün emriyle 3 Nisan 1924 tarihinde halkın ziyaretine açılmak üzere İstanbul Âsâr-ı Atika Müzeleri Müdürlüğü’ne bağlanan Topkapı Sarayı önce Hazine Kethüdalığı, sonra Hazine Müdüriyeti adıyla hizmet vermeye başlamış ve nihayet Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü adıyla hizmet vermeye devam etmektedir.
1924 yılında bazı ufak onarımlar yapılarak, ziyaretçilerin gezebilmeleri için gereken idari önlemler de alındıktan sonra, Topkapı Sarayı, 9 Ekim 1924 tarihinde Müze olarak ziyarete açılmıştır. O tarihte ziyarete açılan bölümler Kubbealtı, Arz Odası, Mecidiye Köşkü, Hekimbaşı Odası, Mustafa Paşa Köşkü ve Bağdad Köşkü’dür.

Topkapı Sarayı, Marmara Denizi, İstanbul Boğazı ve Haliç arasında tarihsel İstanbul yarımadasının ucundaki Sarayburnu’nda Bizans akropolü üzerinde inşa edilmiştir. Saray, kara tarafından Fatih’in yaptırdığı Sûr-ı Sultâni, deniz yönünden ise Bizans surları ile şehirden ayrılmıştır. Çeşitli kara ve deniz kapılarıyla saray içindeki değişik işlevlere açılan kapıların dışında, sarayın anıtsal girişi Ayasofya arkasındaki Bâb-ı Hümâyûn (Saltanat Kapısı)dur.
Topkapı Sarayı yönetim, eğitim ve padişahın yaşam yeri olması nedeniyle oluşturulan örgütlenmeye uygun olarak iki ana bölüme ayrılır ki bunlar, birinci ve ikinci avludaki hizmet yapılarından oluşan Bîrun ile iç örgütlenme ile ilgili kısımları içeren Enderûn’dur.

Sarayın Bölümleri aşağıda listelenmiştir.

 • Bâb-ı Hümâyûn/Saltanat Kapısı
   
 • I. AVLU/ALAY MEYDANI
  • Alay Meydanı’nın sahip olduğu hizmet yapıları
  • I. Avluda Bugün Bulunmayan Yapılar
  • Alay Köşkü
  • Bâb-üs Selâm/ Orta Kapı
    
 • II. AVLU/DİVAN MEYDANI
  • Kubbealtı / Divan-ı Hümâyûn
  • Dış Hazine/Silahlar Seksiyonu
  • Adalet Kulesi
  • II. Avluya Bağlı Yapılar
   • Mutfaklar
   • Saray Arşivi
   • Has Ahır
   • Zülüflü Baltacılar Koğuşu
   • Bâb-üs Saade
     
 • III. AVLU / ENDERÛN AVLUSU
  • Enderûn
  • Enderûn Teşkilatı
  • Arz Odası
  • Seferli Koğuşu
  • Fatih Köşkü
  • Kilerli Koğuşu
  • Hazine Koğuşu
  • Hasoda Koğuşu/ Kutsal Emanetler
  • Dairesi Silahtar Hazinesi
  • Ağalar Camii
  • Saray Kütüphanesi
    
 • IV. AVLU / SOFA-İ HÜMÂYUN
  • Sünnet Odası
  • Revan Köşkü
  • Bağdad Köşkü
  • İftariye Köşkü / İftariye Kameriyesi
  • Sofa Köşkü
  • Hekimbaşı Kulesi/ Baş Lala Kulesi
  • Sofa-i Hümâyun Alt Bahçeleri
  • Sofa Camii
  • Mecidiye Köşkü
  • Esvab Odası
    
 • HAREM
  • Harem Ağaları
  • Kara Ağalar
  • Cariyeler
    
  • I-KARA AĞALAR TAŞLIĞI
   • Cümle Kapısı/Saltanat Kapısı

     
  • II- KADIN EFENDİLER TAŞLIĞI/CARİYER TAŞLIĞI
   • Kırkmerdiven
   • Hamam
   • Kadınefendi Daireleri
   • Cariye Koğuşlar
   • Hastahane

   III-VALİDE TAŞLIĞI

   • Valide Sultan Dairesi
   • Valide Sultan Dairesi Sofası

     
  • IV.MABEYN TAŞLIĞI PADİŞAH VE ŞEHZADE DAİRELERİ
   • Hünkar Sofası
   • III. Murad Has Odası
   • Çifte Hamam
   • I. Ahmed Odası
   • III. Ahmed Odası
   • Çifte Kasırlar
   • Altın Yol

 


Bu sayfa içeriği Topkapisarayi.Gov.Tr adresinden sağlanmıştır.

Türkmüsün.net

Copyright © 2005 Türkmüsün.net    Tüm hakları saklıdır.