Türkmüsün.Net Portalı - Geçitteki Ülke: Gece Vakti Gündönümü, Türkün Günü mü? Ölümü mü?
   Türkmüsün.Net - OĞUZ KAĞAN'IN DUASI

OĞUZ KAĞAN'IN DUASIULU TANRI !

GÜZEL TANRI !

GÖK TANRI !Sen TÜRK’Ü TÜRK yurtlarını koru !

Düşman şerrinden sakla ! TÜRK’Ü yiğitlikte daim et ! TÜRK’Ü erlik davasıyla
yaşat ! TÜRK’Ü gerçekçi yap ! TÜRK'ün gönlüne her şeyden önce, hatta kursağına
ekmek koymadan evvel TÜRK'lük sevgisini koy ! TÜRK’Ü ideal ile yaşat ve ideali
hakikat yapmaya çalışsınlar ! Törelerini canları gibi saklat ! TÜRK’E zevk ve
rahat verme ! Bilakis zahmete alıştır ! Zahmetle yürekleri, bedenleri demir
olsun ! Bu sayede onlara yüksek çalışma kudreti verirsin ! TÜRK’Ü faal, cevval
edersin. TÜRK’E değişmez bir seciye ver ! Zamanla seciyesi değişmesin, sade
tekemmülle tadilat görsün !ULU TANRI !Milli kuvvet, namus, ahlak, azim , sebat, ideal, TÜRKÇÜLÜK ruhu, yurtseverlik,
ilim, sanat teşkilatı, intizam, beden kuvveti ve zenginlik ile hasıl olduğundan;
TÜRK’E bunları ver ! TÜRK'ten hırsız, namussuz türerse hemen kahret ! TÜRK’E
benlik, hem de yüksek bir benlik ver ! TÜRK nefsine itimat sahibi olsun ! TÜRK’Ü
muhakemeli, ciddi adam olarak yarat ! Hissiyatına kapılıp, öfke ile ayaklanmasın
! Birden barut gibi parlamasın ! Daima soğuk kanlı olsun ! TÜRK’Ü her milletten
cesur yarat ! Öç almayı TÜRK asla unutmasın !

ULU TANRI !
Namussuz bir tek TÜRK yaratacağına, dünyayı yık daha iyi ! Ne kadar korkak TÜRK
varsa hepsini helak et ! TÜRK her şeyi mukayese etsin ! Yalnız akıl ve mantık
denen şeylere bırakma onu ! Sabırlı, derde dayanıklı olsun ! İradesi çelik gibi
olsun ! Dönek TÜRK yaratma ! TÜRK'leri maymun iştahlı yapma ! TÜRK daima
ihtiyatla adım atsın ! Kimsenin tatlı diline inanmasın ! Kimseye emniyet olmasın
! Çalışma zekadan üstün bir kıymet olduğundan, TANRI, sen TÜRK’Ü çalışkan et !
TÜRK’ÜN ömrü çalışma ile geçsin ! Ona daima çalışma aşkı ver ! Hele elbirliği
ile çalışmayı alet etsin ! Tembel TÜRK’Ü hemen öldür ! TÜRK’E her milletinkinden
üstün zeka ver ! Zeka ve çalışma ; ikisi bir arada olunca TÜRK'ün önünde
durulmaz ! Milli büyüklüğün tek şartı yüksek ideal, buna alışmak için de yüksek
ahlak, fedakarlık ve sebat lazım olduğundan TÜRK'leri ahlaklı, sebatlı ve fedai
kıl ! TANRI , TÜRK'leri sen kendi elinle birleştir ve her şeyden evvel ruhları
birleşsin ! Onları tek bir kafa gibi birleştirici kültür sahibi et ! TÜRK’Ü
töresine sadık kıl, Tanrı ! TÜRK budunu : Biliniz ki atalar töresi asırların
tecrübesi ile husule gelmiş büyük bir hikmettir. Tanrı beni töreye dokunmaktan
ve dokundurmaktan sakladı ve saklasın!ULU TANRI !Türk milletini lafçı değil, elinden iş gelir insanlar et ! Bir şey söylemek
vazife yapmak değildir. Onu fiilen yapmak ve yaptırmanın vazife olduğunu
beyinlere sok !GÜZEL TANRI !Sana hepsinden çok yalvardığım şudur : TÜRK’Ü dalkavukluktan kurtar !
Dalkavukluk ve emsali vasıtalara zengin olmaktan koru ! TÜRK’E kötü para hırsı
verme ! Dalkavukları yok et

AMAN TANRI !


TÜRK aile, töre ve disiplinini her şeyden evvel koru ! TÜRK toprağında hürler
yaşasın. Adaletten başka bir şey hüküm sürmesin ! Sen TÜRK’E tabii şeylere
tabiata karşı sevgi ver ! TÜRK yurdunda yoksulluk o kadar azalsın ki fakirlik
suç sayılsın !

ACUNU ( DÜNYAYI ) YARATAN YÜCE TANRI !

TÜRK’E insaniyetten evvel TÜRK milletini düşündür. İnsanların insaniyet
dedikleri şey, göz boyamak için icat edilmiş bir boyadır. İnsaniyet maskesi
taşıyan öyle milletler vardır ki maskelerinin altında canavarlar yaşar.
İnsaniyeti gören olmadı. TANRI , TÜRK’E sağlam, sürekli irade ver ! Güçlüklerde,
sabrını, tahammülünü aynı zamanda gayretini arttır ! Ona esas seciye olarak
vazife muhabbeti ve mesuliyet duygusu ver ! Mesuliyeti TÜRK yurdundan eksik etme
! En büyük kuvvetin TÜRKLÜK asi olduğunu TÜRK’E öğret !AMAN TANRI !TÜRKÇE konuşulan, TÜRK’E yurtluk etmiş olan yerleri kıyamete kadar TÜRK’ÜN
hükmü altında bırak !TANRI TÜRKÜ KORUSUN!

 

AMİN!!!


Türkmüsün.net

Copyright © 2005 Türkmüsün.net    Tüm hakları saklıdır.