Türkmüsün.Net Portalı - Geçitteki Ülke: Gece Vakti Gündönümü, Türkün Günü mü? Ölümü mü?
   ATATÜRK SAYFASI

CUMHURİYETE KARŞI İÇ MUHALEFET , PAŞALAR MÜCADELESİ VE TERAKKİPERVER CUMHURİYET FIRKASI OLAYI

Başarısızlığa uğratılan büyük bir komplo
Komploya karşı aldığımız tedbirler
Komplo düzenleyenlerin Meclis'e ve kamuoyuna karşı ordu ile yapmak istedikleri blöf ortaya çıktı
Kazım Karabekir Paşa'yı bir an önce Meclis'e sokmakta acele edenler yaptığımız işlemi bozmaya çalışıyorlardı
Hükümet açıktan açığa ve karşı karşıya çarpışmayı kabul etti
Cumhuriyet sözünü söylemeye Rauf Bey'in dili varmıyordu
Meclis'te yapılan görüşmelerin muhalif basındaki yankıları
Meclis'teki gensoru görüşmelerinin son günü
Rıza Nur Bey'in Arnavutları Türklüğe karşı ayaklandırmaya çalışanlardan biri olduğu anlaşıldı
Büyük Millet Meclisi'nin İsmet Paşa Kabinesi'ne güven oyu vermesi muhalif kalem sahiplerine daha neler yazdırdı
Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ve en hain kafaların eseri olan programı
Cumhuriyet düşmanlarının son alçakca teşebbüsleri
Memlekette huzur ve güvenliği sağlamak için uygulanan olağanüstü tedbirlerin iyi sonuçları

Türkmüsün.net

Copyright © 2005 Türkmüsün.net    Tüm hakları saklıdır.