Türkmüsün.Net Portalı - Geçitteki Ülke: Gece Vakti Gündönümü, Türkün Günü mü? Ölümü mü?
   ATATÜRK SAYFASI

HİLAFETİN KALDIRILMASI

Hilafeti kaldırmanın zamanı da gelmişti
Hilafet'in, Şer'iye ve Efkav Vekaleti'nin kaldırılması ve öğretimin birleştirilmesi kararı
Hilafet makamının korunmasında dini ve siyasi mefaat ve zaruret bulunduğunu zannedenlere verdiğim cevap

Türkmüsün.net

Copyright © 2005 Türkmüsün.net    Tüm hakları saklıdır.