Türkmüsün.Net Portalı - Geçitteki Ülke: Gece Vakti Gündönümü, Türkün Günü mü? Ölümü mü?
   ATATÜRK SAYFASI

CUMHURİYETİN İLANI

Cumhuriyet'in ilanı kararını nerede ve kimlere söyledim
Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili kanun tasarısını İsmet Paşa'yla birlikte hazırladık
29 Ekim 1923 günü Halk Partisi'nde yapılan görüşmeler
Ben Genel Başkan olarak meselenin çözümüne memur edildim
28/29 Ekim gecesi hazırladığım kanun müsveddesini teklif ettim
Hükümetimizin şekli mutlaka Cumhuriyet olacaktır
Teklifim Parti Grubu'nda ve hemen arkasında Meclis'te görüşüldü ve "Yaşasın Cumhuriyet" sesleri arasında kabul edildi
Türkiye Cumhurbaşkanlığı'na Türkiye Büyük Millet Meclisi oybirliği ile beni seçti
Cumhuriyet'in ilanı üzerine milletin duyduğu genel ve samimi sevince katılmaktan çekinenler
Rauf Bey'in Cumhuriyet'in ilanı dolayısıyla iki İstanbul gazetesine verdiği demeç
İstanbul halkının temsilcileri Cumhuriyet'in ilanını nasıl karşılamışlardı
Cumhuriyet'in ilanıyla boşa çıkan ümitler
Cumhuriyet'in ilanı üzerine Halife'ye yaptırılmak istenen rol ve Halife lehine yapılan yayınlar
Rauf Bey'in Anakara'ya gelerek birtakım propagandalarla, arkadaşları ve Parti'yi bize karşı kışkırtmaya koyulması
Rauf Bey'in sahneye koymak istediği oyunu farkedenler tarafından bir parti toplantısında kendisinin imtihana çekilmesi
Kazım Paşa'ya "Cumhuriyet'in ilanına engel olabilirsen memlekete büyük hizmet etmiş olursun" diyen Rauf Bey asla cumhuriyetçi olamaz
Saltanat devrinden Cumhuriyet devrine geçiş dönemi ve bu dönemde iki ayrı görüşün çarpışması
İsmet Paşa'nın Meclis'te Rauf Bey'e verdiği cevaplar

Türkmüsün.net

Copyright © 2005 Türkmüsün.net    Tüm hakları saklıdır.