Türkmüsün.Net Portalı - Geçitteki Ülke: Gece Vakti Gündönümü, Türkün Günü mü? Ölümü mü?
   ATATÜRK SAYFASI

HALK PARTİSİNİN KURULUŞ ÇALIŞMALARI , LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI VE MÜTEAKİP GELİŞMELER

Halk Partisi'ni kurma teşebbüsü
Dokuz ilke ve partimizin ilk programı
Lozan Konferansı görüşmeleri kesildi
Meclis'teki muhaliflerin çeşitli saldırı hareketleri
"Beni vatandaşlık hakkından mahrum etmek" teklifi üzerine Mecliste yaptığım konuşma
Teklif edilen maddedeki şartlar neden bende yoktu
Milletin bana karşı gösterdiği sevgi ve güvenin samimi ifadeleri
Yeniden seçim yapılması kararı
Lozan Konferansı'nın ikinci safhası ve yeni seçimlerde milletin gösterdiği uyanıklık
Nurettin Paşa'nın bağımsız milletvekili olma teşebbüsü ve yayınladığı hal tercümesi
Nurettin Paşa'nın ve babası Mareşal İbrahim Paşa'nın Meşrutiyet inkılabında nasıl ve ne dereceye kadar rol oynadıkları konusundaki hatıralarım
Hal tercümesi broşürüne göre Nurettin Paşa'nın Meşrutiyet'in ilanından sonra gördüğü hizmetler
Irak seferinde Nurettin Paşa
Büyük Taarruz'da Nurettin Paşa savaş meydanını dürbünle seyretmeyi tercih ediyordu
Hal tercümesi broşürüne göre Nurettin Paşa'nın İstanbul'da ve anadolu'da gördüğü önemli işler nelerdi
Nurettin Paşa, zaferden pay almaya en az hakkı olanlardan biridir
Nurettin Paşa'yi ve ordusunu bizzat takip etmek ve yönetmek zorunda kaldım
Millet ve tarih ünvan vermekte o kadar cömert değildir
Lozan Barış Antlaşması
Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra Türkiye'ye yapılan dört barış teklifi arasında bir karşılaştırma
Türk Delegeler Hey'eti Başkanı İsmet Paşa ile Hükümet Başkanı Rauf Bey arasında çıkan anlaşmazlık
İsmet Paşa'da, Hükümet Başkanı Rauf Bey'e karşı güvensizlik duygusu başlamıştı
Yunanlılardan istenen savaş tazminatından dolayı İsmet Paşa ile Hükümet arasında çıkan görüş ayrılığı ve gerginlik
Ben, İsmet Paşa'nın görüşünü benimsedim
Meseleyi çözüme bağlamak için bir tarafa hak vererek öbür tarafı susturma yolunu tutmadım
Kuponlar ve imtiyazlarla ilgili yazışmalar iki tarafı yeniden sinirlendirdi
Rauf Bey'in aradaki görüş ayrılığını, kendisi ile İsmet Paşa arasında başlı başına bir mesele sayması doğru değildir
Rauf Bey, görüşmeleri bitirip barışı hazırlayan İsmet Paşa'nın sonuçla ilgili olarak Hükümet'in görüşünü soran telgrafına cevap vermemişti
İsmet Paşa'ya barış antlaşması imzalamasını bildirdim
İsmet Paşa'nın çektiği ızdırap
Lozan Barış ANtlaşmasını hazırlayan ve imzalayanlara teşekkür ve kendilerini kutlama
Rauf Bey kutlamak istemiyor
Rauf Bey'in yazdığı ve yazdırdığı telgraf
Rauf Bey, Lozan Antlaşması'nı yapan İsmet Paşa'yı kutlama vesilesiyle Mondros Ateşkes Anlaşması'nı yapan kendisini savunmaya çalışıyor
Rauf Bey zaferler kazanmış ordunun başında Lozan'a giden zata zaferden zafere yürüyen ordunun hikayesini anlatıyor
Rauf Bey, İsmet Paşa ile karşı karşıya gelemem, onun karşılamasında bulunamam diyor
Rauf Bey, Devlet Başkanlığı makamının güçlendirilmesini teklif ederken ne düşünüyordu
Memlekete ve millete kimler hizmet ederse havari onlardır
Rauf Bey'in Hükümet Başkanlığı'ndan, Ali Fuat Paşa'nın Büyük Millet Meclisi İkinci Başkanlığı'ndan çekilmeleri
Yeni Türkiye Devleti'nin başkenti: Ankara
Meclis'te Fethi Bey'in başkanlığındaki Hükümet'e ve Fethi Bey'in şahsına karşı sataşmalar ve tenkitler başladı
Uygulanması için sırasını beklediğim bir düşüncenin uygulanma zamanı gelmişti
Fethi Bey'in Başkanlığındaki hükümet istifa ediyor
Hükümet listeleri ve Hükümet Başkanlığı'na seçileceği tahmin edilen kimseler
Milli hakimiyetimizi herşeye ve herkese karşı koruyalım diyen zat
Parti Yönetim Kurulu da kesin bir hükümet listesi hazırlayamadı

Türkmüsün.net

Copyright © 2005 Türkmüsün.net    Tüm hakları saklıdır.