Türkmüsün.Net Portalı - Geçitteki Ülke: Gece Vakti Gündönümü, Türkün Günü mü? Ölümü mü?
   ATATÜRK SAYFASI

LOZAN BARIŞ KONFERANSI VE SALTANATIN KALDIRILMASINA İLİŞKİN GELİŞMELER , HİLAFET MESELESİ

Barış Konferansı'na göndereceğimiz delegeler
İsmet Paşa'nın Dışişleri Bakanlığı'na ve Delegeler Hey'eti Başkanlığına seçilmesi
Lozan (Lausanne) Barış Konferansı'na davet
Saltanatın kaldırılması
Rauf Bey'in Saltanat ve Hilafet konusundaki düşüncesi
Meclis'te Saltanatın kaldırılması görüşülürken Rauf Bey'e verdiğim rol
Lozan Barış Konferansı'na Tevfik Paşa ve arkadaşları da katılmak istiyordu
Çıkarlarını kirli bir tahtın çürümüş, çökmüş ayaklarına sarılmakta bulanlar
Osmanlı Saltanatı'nın kaldırılması kararının verildiği gün, Teşkilat-ı Esasiye, Şer'iye ve Adliye komisyonlarının ortak toplantısı
Karma Komisyon'a anlattığım gerçek
Osmanlı Saltanatı'nın yıkılış ve göçüş merasiminin son safhası
Hain Vahdettin bir İngiliz harp gemisiyle İstanbul'dan kaçıyor
Asil bir milleti utanılıcak bir duruma düşüren sefil
Abdülmecit Efendi'nin Büyük Millet Meclisi'nce Halife seçilmesi
Abdülmecit Efendi, babasının adı dolayısıyla da olsa "Han" ünvanından vazgeçemiyor
Halife olacak zatın sıfat ve yetkisi ne olacaktı
Türk halkı kayıtsız ve şartsız hakimiyetine sahiptir
Lozan Barış Konferansı
Osmanlı Devleti'nin dünya gözünde hiçbir değeri kalmamıştı
Halkın içinde bulunduğu psikolojiyi, düşünce eğilimlerini bir daha incelemek için halkla yakından temasa geçmek
Milli Hakimiyet ile Hilafet makamının durumları ve ilişkileri
Halife olan zatı ümitlendirecek bağlılık gösterileri
Din oyunu aktörleri Halife'yi bütün İslam dünyasına hükümdar yapmak istiyorlardı
Hilafet konusunda halkın şüphe ve endişesini gidermek için yaptığım açıklamalar
Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nda düğüm noktaları

Türkmüsün.net

Copyright © 2005 Türkmüsün.net    Tüm hakları saklıdır.