Türkmüsün.Net Portalı - Geçitteki Ülke: Gece Vakti Gündönümü, Türkün Günü mü? Ölümü mü?
   ATATÜRK SAYFASI

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ VE MÜTEAKİP GELİŞMELER

Sakarya Meydan Muhaberesi
Ordunun başına geçmemi isteyenler
Başkomutanlığı kabul ediyorum
Başkomutanlığıma yapılan itirazlar
Başkomutanlığı fiili olarak üzerime aldım
Milli vergiler emri
Cephe karargâhına hareket
Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır
Bütün Türk Milletini cephede bulunan ordu kadar, duygu, düşünce ve hareket bakımından savaşla ilgilendirmeliyim
Büyük Millet Meclisi'nce bana "Mareşal" rütbesiyle "Gazi" ünvanının verilmesi
Fransız hükümeti ile yapılan görüşmeler ve Ankara Anlaşması
Pontus meselesi
Anadolu ortasında yeniden çıkan birtakım iç isyanlar
Merkez Ordusu'nun kurulması ve Nurettin Paşa'nın Komutanlığa getirilmesi
Malta'dan yeni dönen Bayındırlık Bakanı Rauf Bey'le Kara VAsıf Bey güdülen askerî siyaseti öğrenmek istiyorlardı
Benim şahsen Ankara'dan uzaklaşmam isteniyordu
İkinci Grup kuruluyor
Ordu saflarına kadar yayılan bozgunculuk telkinleri
Ordumuzun kararı taarruzdur
Yeterince hazırlanmış olması gereken üç vasıta, iç ve dış cephelerimiz
Doğu Cephesi Komutanı'nın bir görüşü
Çeşitli devletlerle yapılan resmi ve özel temaslar
Dünya önünde vereceğimiz imtihana hazırlanırken
22 Mart 1922 tarihli ateşkes anlaşması teklifi
Ateşkes anlaşması teklifine cevap vermeye hazırlanırken alınan barış teklifi
Başkomutanlık Kanunu'nun tarihçesi
Memleketin yüksek çıkarları uğruna Başkomutanlık görevime devam kararı verdim
Ordunun kıpırdanamayacağını iddia eden bir gafili alkışlayanlar
Ordunun maddi ve manevi gücü, milli gayeyi tam bir güvenle gerçekleştirecek düzeye yükselmişti
Muhalif grubun Meclis'teki faaliyeti
Rauf Bey Bakanlar Kurulu Başkanı oldu

Türkmüsün.net

Copyright © 2005 Türkmüsün.net    Tüm hakları saklıdır.