Türkmüsün.Net Portalı - Geçitteki Ülke: Gece Vakti Gündönümü, Türkün Günü mü? Ölümü mü?
   ATATÜRK SAYFASI

İÇ İSYANLAR VE DOĞU CEPHESİNDEKİ GELİŞMELER

İç isyanlar
Anzavur ve Düzce isyanları
Hilafet Ordusu
Yenihan, Yozgat ve Boğazlıyan isyanları
Güney sınırımızda geçen olaylar
Konya isyanı
Savaş cephelerinin durumu
İstanbul Ankara ile temas arıyor ve bu teması Nurettin Paşa sağlamaya çalışıyor
Nurettin Paşa Ankara'da
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti'nin dışişleri konusunda verdiği ilk karar: Moskova'ya bir heyet gönderilmesi
Yunanlıların ilk genel taarruzu
Yunan taarruzu karşısında milli cephelerin bozulması üzerine Meclis'te şiddetli hücüm ve eleştiriler
Ciddi bir askerî teşkilat kurabilmek ve bunda başarı sağlayabilmek için zaman şarttır
Yeşilordu
Çerkez Ethem ve kardeşlerinin ilk defa dikkati çekmeye başlayan bazı tavır ve davranışları
Celalettin, Arif, Hüseyin Avni Beylerin Erzurum'a gidişi ve orada ortaya attıkları meseleler
Celalettin Arif Bey'in geniş yetkiyle Doğu illeri valiliğine atanması isteniyor
Celalettin Arif Bey kendi kendine Erzurum Vali Vekili oluyor
Doğu Cephesinde Ermenistan'a taarruz kararı verdiğimiz sırada Celalettin Arif Bey'in ültimatomu
Celalettin Arif Bey'in ültimatomu
Kahraman Erzurum halkının bana açtığı dost kucağını kötüye kullanabileceğine asla ihtimal veremedim
Doğu cephemizde Ermenilerle savaş başlıyor
Ordularımızın üstsubay ve subayları hakkında bilinen bir gerçek
Milli hükümetimizin yaptığı ilk antlaşma: Gümrü Antlaşması
Trakya'daki durum
Trakya'daki Kolordumuzun askerliğin gereklerini ve vatanseverlik namusunu yerine getirememesinin tek sorumlusu Cafer Tayyar Paşa'dır
İkinci Konya isyanı
"Ordudan fayda yoktur" sözleri ve Batı Cephesi Komutanı'nın taarruz teklifi
   

Türkmüsün.net

Copyright © 2005 Türkmüsün.net    Tüm hakları saklıdır.