Türkmüsün.Net Portalı - Geçitteki Ülke: Gece Vakti Gündönümü, Türkün Günü mü? Ölümü mü?
   ATATÜRK SAYFASI

MİSAK-I MİLLİ HAZIRLANIYOR

Misak-ı Milli hazırlanıyor
Milli ülkü ve milli teşkilatın kısa bir zamanda sağladığı şeref ve varlığı küçümseyenler
Ankara'da toplanma düşüncesi
Harbiye Nazırı Cemal Paşa'nın işten uzaklaştırılması teklifi karşısında Ali Rıza Paşa Kabinesi
Anadolu'da bulunan yabancı subayların tutklanması kararı
Meclis-i Meb'usan Başkanı seçilmem sakıncalı görülüyor
Hükümeti mutlaka düşürmek ve kesin mücadele durumuna geçmek gereği
Ali Rıza Paşa ve kabinesinin iç yüzü
Aldatıcı söz vermeler, ağır iftiralar
Milli bir kabine kurulmasının imkansızlığı
Kuva-yı Milliye'nin mücadeleye devamı konusunda kamuoyunun yoklanması
Olayların akışına ayak uyduramazdık
Akbaş Cephaneliği ve Köprülü Hamdi Bey
Anzavur'un milli cephelerimizi arkadan vurma teşebbüsü
Ali Rıza Paşa Kabinesi'nin istifası
Padişah işin gidiş ve durumuna göre birisini sadrazamlığa seçeceğim diyor
Beni hükümet işlerine karıştırmaktan menetmek isteyenler benden etkili tedbirler bekliyor
Salih Paşa sadrazam oluyor
Trakya'da Cafer Tayyar Bey'in tutuğu yanlış yol
Karakol Cemiyeti İstanbul'da teşkilatını genişletmeye çalışıyor
İstanbul'daki Kuva-yı Milliye Başkanları'nın tutuklanması hakkında Londra'dan gelen emir
İstanbul'un işgali
Manastır'lı Hamdi Efendi
İtilaf Kuvvetlerinin telgrafla memlekete yapmak istedikleri resmi tebliğ
Yabancı devletlere yaptığım protesto
Millete yayınladığım bildiri
Olağanüstü yetkiler taşıyan bir meclisin Ankara'da toplanma kararı
Celalettin Arif Bey'le görüş ayrılığı
Celalettin Arif Bey Meclis-i Meb'usan Başkanlığı'nı bırakmıyor
Seçimler sırasında bazı yerlerdeki büyük hükümet memurlarının çıkardığı güçlükler
Samsun'daki subaylar arasında sözde Padişah tarftarlığı varmış
   

Türkmüsün.net

Copyright © 2005 Türkmüsün.net    Tüm hakları saklıdır.