Türkmüsün.Net Portalı - Geçitteki Ülke: Gece Vakti Gündönümü, Türkün Günü mü? Ölümü mü?
   ATATÜRK SAYFASI

İSTANBUL HÜKÜMETİ İLE İLİŞKİLER

İstanbul'daki hükümetle ilişkiyi kesme kararı
Milletvekillerinin seçimi ile meşgul olunmaya başlanması
Memleketi başvurulacak bir yerden yoksun bırakmamak için
Yapılan itiraz ve eleştiriler
Kazım Karabekir Paşa'nın tavsiyeleri
Padişah'ın bildirisi
Halit Bey'in Trabzon ve çevresinde milli teşkilat kurmak için görevlendirilmesi
Kastamonu Valisi'nin İstanbul Hükümeti'nce değiştirilmesi ve bundan çıkan olay
Kastomonu da İstanbul'a karşı hareket ediyor
Ali Fuat Paşa Batı Anadolu Kuva-yı Milliye Komutanı
Konya Valisi Cemal Bey İstanbul'a kaçıyor ve Konya halkı da İstanbul'u tanımıyor
Refet Bey'in Yerinde Olmayan Bazı Teklifleri
General Harbrd hey'eti ve General'e verdiğim cevap
Abdulkerim Paşa'nın aracılıkları
Ferit Paşa Kabinesi çekilmelidir
Trabzon'dan gelen teklif
İlk Bozkır olayı ve İzmit Mutasarrıfının karşı koyması
Ferit Paşa'nın istifası
Ali Rıza Paşa Kabinesi
Ali Rıza Paşa Kabinesinde sezilen kararsızlık
Ali Rıza Kabinesi Milli Teşkilat ve Gayeleri soruyor
Yunus Nadi Bey'e arabuluculuk yaptırılıyor
Cemal Paşa, kabine adına milli iradeye aykırı hareketlerden kaçınılacağına söz veriyor
Kazım Karabekir Paşa'nın, benim hükümetin işlerine karışmam konusundaki düşüncesi
Kazım Karabekir Paşa'nın kendisi de hükümet işlerine karışmak istiyor
Padişah köleliği ile elde edilen iktidar makamı, iktidarsızlık örneğidir
Damat Şerif Paşa milleti zehirliyor
Tek kusurumuz
Ahmet İzzet Paşa'nın Öğütleri
Ali Rıza Paşa Cumhuriyet kurulacağını keşfediyor
Salih Paşa Hey'eti Temsiliye ile görüşmek için geliyor
Askeri Nigehban Cemiyeti
İşgali suçlamayan bir siyaset
Süngülerini milletin kalbine saplayan yabancıları misafir sayan bir Harbiye Nazırı
Milli teşkilat genişliyor ve güçleniyor
Meclisi Meb'usan'ın toplanacağı yer
Amasya Mülakatı
Sivas'ta bana karşı yapılan bir teşebbüs:Şeyh Recep olayı
Adapazarı dolaylarında kışkırtmalar
İstanbul'da Kuva-yı Milliye'ye karşı kışkırtmalar
Ali Rıza Paşa kabinesini tutma kararı
Barış Anlaşması'na kadar İstanbul'a ayak basmamamız ve millet vekili olmamamız tavsiyesi
Komutanların görüşlerini almak
Dört aykırı görüş ve aldığımız karar
Milletvekillerine verilen direktif
Ekim 1919'da önemli iç olaylar
Ali Rıza Paşa kabinesi görüşünde direniyor
Dahiliye Nazırı'nın memleket içine gönderdiği öğütçüler
Refet Paşa Salihli ve Aydın cephelerine komutan olarak gönderiliyor
Refet Paşa Demirci Efe'nin emrine giriyor
Dahiliye Nazırı'nın şüphe uyandıran davranışları
Ali Rıza Paşa Kabinesi Milli Teşkilat'ı düşman teşkilatla, bizi de Ali Kemal ve Sait Molla ile bir tutuyor
Dahiliye Nazırı Damat Ferit Paşa sürekli olarak milli birliği bozmakla, temsilcimiz olan Harbiye Nazırı Cemal Paşa da hükümetin yaptıklarını savunmakla meşgul
Sait Molla nasıl çalışıyordu
Mister Frew'a yazdığım mektup
Ali Rıza Paşa Kabinesi düşman iftira ve safsatalarına gerçekler diye inanıyor
Çürüksulu Mahmut Paşa'nın demeci
   

Türkmüsün.net

Copyright © 2005 Türkmüsün.net    Tüm hakları saklıdır.