Türkmüsün.Net Portalı - Geçitteki Ülke: Gece Vakti Gündönümü, Türkün Günü mü? Ölümü mü?
   ATATÜRK SAYFASI

MİLLİ TEŞKİLATLARIN KURULMASI VE KONGRELER

Milli teşkilatın kurulması ve milletin uyandırılması
Mitingler, milli gösteriler
Milli gösterilerin yankıları
İstanbul'a geri çağrılışım
Sıvas'ta genel bir milli kongre toplama kararı
Adını saklayan bir tanıdığın Amasya'ya gelmesi
Rauf ve Refet beylerin kararsızlığı
İstanbul'da bazı kimselere gönderdiğim mektup
Ali Kemal Bey'in genelgesi
Ali Kemal Bey ve Padişah
Ali Galip Bey Sıvas'ta
Sıvas'a hareket
Erzurum'a hareket
Milli gaye ile ortaya atılma kararı
Erzurum kongresi hazırlıkları
Resmi sıfat ve yetkilerimi bırakarak vicdani göreve devam etme kararı
Mersinli Cemal Paşa'nın İstanbul'a gitmesi
Komutayı elden bırakmama emri
Refet Bey'in 3'üncü Kolordu Komutanlığını bırakması
Hamit Bey'in İstanbul Hükümeti'nce görevden alınması
Refet Bey'le haberleşmeler
Erzurumluların yardımları
Erzurum Kongresi
Erzurum Kongresi'nin bildirisi ve kararları
Erzurum Kongresi'nde görülen kararsızlıklar
Karakol Cemiyeti
Avrupa'dan birşey başarmadan dönen Ferit Paşa'ya çektiğim şifre
Sıvas Kongresi hazırlıkları
Sıvas Valisi'nin endişeleri
Erzurum'dan ayrılma gereği
Sıvas yolunda
Sıvas Kongresi açılıyor
Sıvas Kongresi'nin uğraştığı işler
Amerikan mandası için propogandalar
Manda meselesinin kongrede görüşülmesi
Erzurum Kongresi hiçbir şekilde manda kabulü hakkında karar vermiş değildir
Sıvas Kongresi'ni baltalama teşebbüsleri
Ali Galip olayı
Hainlerle işbirliği yapan Ferit Paşa Kabinesi'ne hücum

Türkmüsün.net

Copyright © 2005 Türkmüsün.net    Tüm hakları saklıdır.