Türkmüsün.Net Portalı - Geçitteki Ülke: Gece Vakti Gündönümü, Türkün Günü mü? Ölümü mü?
   Mesneviden Hikayeler

MESNEVİ'DEN HİKAYELER

M E S N E V İ   H A K K I N D A
Mesnevi klasik doğu edebiyatında, bir şiir tarzının adıdır. Edebiyatta aynı vezinde ve her beyti kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli nazım türüne Mesnevi adı verilmiştir. Uzun sürecek konular veya hikayeler şiir yoluyla anlatılmak istendiğinde, kafiye kolaylığı nedeniyle mesnevi türü tercih edilirdi. Mesnevi her ne kadar klasik doğu şiirinin bir türü ise de, "Mesnevi" denildiği zaman akla "Mevlâna'nın Mesnevi'si" gelmektedir. Mevlâna Mesnevi'yi Hüsameddin Çelebi'nin isteği üzerine yazmıştır. Kâtibi Hüsameddin Çelebi'nin söylediğine göre, Mevlâna, Mesnevi beyitlerini Meram'da gezerken, oturuken, yürürken, hatta semâ ederken söylermiş. Çelebi Hüsameddin de yazarmış. Mesnevi'nin dili Farsça'dır. Halen Mevlâna Müzesi'nde teşhirde bulunan 1278 tarihli, elde bulunulan en eski Mesnevi nüshasına göre beyit sayısı 25618 dir.
Mesnevi'nin Vezni: Fâ i lâ tün - fâ i lâ tün - fâ i lün 'dür.
Mevlâna 6 ciltlik Mesnevi'sinde tasavvufi fikir ve düşüncelerini, birbirine ulanmış hikayeler halinde anlatmaktadır.
 

HAYATI
CİLT 1

CİLT 2
CİLT 3
CİLT 4
CİLT 5
CİLT 6

 

 

Mesnevi Sayfalarımızı hazırlarken aşağıdaki kaynaklardan faydalanılmıştır.

Kaynak Kültür Bakanlığı Mesnevi Redaksiyon ve Site Tasarımı : Ercan Ether İnan Tasarım ve içeriğin kullanımı, kaynak gösterildiği sürece serbesttir. Son güncelleme  00:20 17.03.2003 E-kitap Olarak Düzenleyen : Metin Ekinci


Türkmüsün.net

Copyright © 2005 Türkmüsün.net    Tüm hakları saklıdır.