Türkmüsün.Net Portalı - Geçitteki Ülke: Gece Vakti Gündönümü, Türkün Günü mü? Ölümü mü?
   Muhterem Okuyucular

 

Hrant mıyız? Mehmet mi?

     Mehmet Hakan Tayfuncu

 

 

Hrant mıyız? Mehmet mi?

 

Sitenin sloganları arasında da varolan bir soru, sitenin aslında zihinlerde irdelemek istediği konudur da aynı zamanda. Türkoğluna sormak, düşündürtmek, “Sen Türk müsün? Batılı mısın?” diye.

Bu soru elbetteki ahlaki yozlaşmayla sonuçlanmaktan öteye geçemeyen batılılaşma, “modernleşme” çabalarını düşündürtmeye sevketmeyi amaçlamakta, “sen batılı değilsin, kültürün, tarihin, hayat tarzın, giyimin, genetik özelliklerin, sanatın, edebiyatın hepsi doğuluyken sen nasıl “batılı” olabilirsin ki“yi hatırlatmak insanlara. Bu bağlamda ekonomik anlamda gelişmiş batılı ülkelerin henüz bu gelişimini tamamlayamamış biz gibi ülkeleri sosyal ve ekonomik boyutta sömürmeleri için ürettikleri ya da suistimal ettikleri “insan hakları”, “BM”, “NATO”, “AB” gibi kavramları da tümden reddetmektedir bu anlayış aynı zamanda. İçeriği hümanistlikten gelse de insan hakları gibi “kutsal” bir kavram bile sadece canilerin katillerin (bizim için cani olan onlar için özgürlük savaşçısı olabiliyor) haklarını savunma noktasına kadar getirilmişken, kavramların ismi, sözlük anlamı değil pratikteki yorumlarına bakmakta yatıyor bize gösterilenle göremediğimiz niyetleri anlamanın yolu.

Bu doğulu batılı çelişkisini anlayamamışken henüz, bir de “Hepimiz ermeni, hepimiz Hrantız” naraları yükseldi birkaç gündür İstanbul'dan. Bu ne kendini bilmezlik, ne aslına ihanettir. Hrant Dink cinayetini savunacak hasta ruhlu birkaç zavallının haricinde bütün Türk milletinin bu durumu kınadığı malumdur. Allah'ın verdiği canı almanın yolları nefsi müdafa ve vatan müdafasıdır ancak. Üstelik sadece düşünce boyutunda kendini ifade eden bir insanı öldürmek canilik olduğu kadar acizlik, kalleşliktir de. Ruh sağlığı yerinde olan herTürk zaten kınamaktadır bu hazin olayı, herhangi bir milli duygu bu cinayeti haklı gösteremez.

Bu noktada kınanması gereken bir diğer olay bu olaya verilen tepkinin şeklidir. “Sadık millet”ken “hain millet” olmayı seçen birkısım Ermeni, 1.Dünya savaşında Rus işbirliğini seçerek Anadolu halkına zulüm yaşatmışlar ve buna tepki olarak Anadolu halkı da canına kasteden Ermenilere gereken cevabı verme kararlılığını göstermiştir. Asla iddia edildiği gibi bir Ermeni soykırımı olmamışken bunu olmuş gibi göstermek artniyettir sadece, tarihe ihanettir. Bu bağlamda Hrant Dink düşünsel boyutta bu ülkeye zarar vermiştir. Tüm bunları unutma becerisindeki bazı bizim balık hafızalılar da Hrant Dink cinayeti sonrasında “hepimiz Ermeniyiz, hepimiz Hrant'ız” kendini bilmezliğini sergilemişlerdir. Sitenin sorguladığı “Sen batılı mısın, Türk müsün” ikilmini dahi anlayamayan birkısım kıtakıllı Mehmetlikten vazgeçip Hrant oluverdiler iki günde. Elmalarla armutların ayrımını yapamayanlar milletin değerlerini altüst etme noktasında tereddütsüz hazır bulunmaktadırlar.

Hrant Dink ölümünden önce vatan hainiyken birden kahraman yapıldı, hatta kimileri devlete çalıştığını dahi iddia etti. O ne haindi, ne de kahramandı. Ölümünden önce onun hain olduğu yönünde verilen abartılı tepkiler ne kadar yersizdiyse şimdiki kahramanlaştırma çabaları da o denli ölçüsüzdür. Bu belki kabul edilebilir bir tepki olabilir ancak Türk milletini “hepimiz Ermeniyiz” tanımlamasıyla itham etmek son derece yanlıştır, bu milleti rencide etmektir.

Basını takip ettiğinizde bir de şu durum çok can sıkmaktadır; ya Hrant Dink'in kahramanlığını kabul edeceksiniz ya da bu katillerin safında olmayı kabul edeceksiniz türünden siyah-beyazcı bir yaklaşım mevcuttur. Bu hain saldırıyı kınamak zaten aklın gereğidir, vicdanın emrettiği bir tepkidir. Fikir adamı olmanın ötesine geçmeyen bir insanı katletmek caniliktir. Ancak bunu kabul etmek Hrant Dink'in kahraman olduğu doğal sonucuna ulaştırmaz bizi. Bir diğer sorulması gerek soru da bu katilin neden böyle bir eylem yaptığıdır. Zira sadece “internetten okuduklarımdan etkilendim milli duygularla gittim vurdum” ifadesi çok anlamsızdır. İstanbulda yaşamayan sıradan milliyetçi bir genç İstanbul'a gidecek, gazeteyi bulacak, 5000 YTL'lik tabancasıyla hiç ıskalamadan bir insanı vuracak, hiç şaşırmadan sokaklardan yolunu bulup otogara gidip otobüse gidecek. Aşırı heyecanlı bir genç olmak tüm bunları bu soğukkanlılıkla yapmayı açıklar mı? Elbette bu genç sadece bunun için yaptığını sanıyor da olabilir ama o çocuğu bu noktaya getirenlerin amacıdır önemli olan. 17 yaşındaki katilin ajan olduğunu iddia etmek komiktir elbet ama bu cinayeti sadece “milli duygularla” yaptığına inanmak ya saflıktır ya da milliyetçiliğe karşı hazır bekleyen grupların amacına hizmet etmektir. Bu cinayettenden de nemalanmak isteyen birçok farklı grup mevcuttur, burada amaç Türkiye'ye zarar vermektir, Türk milliyetçiliğe saldırmaktır. Herkesin bilmesi gereken konu da şudur ki Türkiye'de hiçbir zaman ırlçılığa dayanan bir milliyetçilik anlayışı olmamıştır. Örneğin İngilteredeki milliyetçi partiye üye olmanın en vazgeçilmez şartı İngiliz ırkından olmaktır, oysa Türkiye'deki hiçbir milliyetçi partide böyle bir yaklaşım olmamıştır. Bu bağlamda asla Türk milliyetçileri ırkçılıkla itham edilemez, varolan bazı ırkçı yaklaşımlarsa sadece o kişileri bağlar elbet.

Sitenin sormak istediği “batılı mısın? Türk müsün” sorusunun yerini daha elzem bir soru almıştır, iyi düşün ey Türk evladı, sen Hrant mısın? Mehmet misin?, Sen Ermeni misin? Türk müsün?!?...

 

 

                                                                                             Mehmet Hakan Tayfuncu

 

ÖNCEKİ YAZISI

AB'ye HAYIR

 

   


Türkmüsün.net

Copyright © 2005 Türkmüsün.net    Tüm hakları saklıdır.