Türkmüsün.Net Portalı - Geçitteki Ülke: Gece Vakti Gündönümü, Türkün Günü mü? Ölümü mü?
   İsmi Olmayan Şiirler 3
'Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu? '
(Kuran-ı Kerim)
Olmaz ya... Tabii... Biri insan, biri hayvan!
Öyleyse "cehalet" denilen yüz karasından
Kurtulmaya azmetmeli baştan başa millet.
Kafi degilmi, yoksa bu son ders-i felaket?
Son ders-i felaket neye mal oldu? Düşünsen:
Beynin eriyip yas gibi damlardı gözünden!
'Son-ders-i felaket' ne demektir? Şu demektir:
Gelmezse eger kendine millet, gidecektir!
Zira, yeni bir sadmeye(carpma) artık dayanılmaz;
Zira, bu sefer uyku olumdur, uyanılmaz!
Coşkun, koca bir sel gibi, daim beşeriyyet,
Müstakbele koşmakta verip seyrine şiddet.
Dağlar, uçurumlar, ona yol vermemek ister...
Lakin o, ne yüksek, ne de alçak demez örter!
Akvam(kavimler, milletler) o büyük nehre katılmış birer ırmak...
Elbet katılır... Hangisi ister geri kalmak?
Bizler ki bu müthiş, bu muazzam cereyanla
Uğraşmaktayız... Bak, ne kadar cılgınız anla!
Uğraş bakalım, yoksa işin, hey şaşkın!
Kurşun gibi sür'atli, denizler gibi taşkın
Bir cağlayanın menba-ı dehhasına(gayet dehşetli) doğruV Tırmanmaya benzer, yüzerek, başka degil bu!
Ey katre-i avare(zavallı damla) , bu cüşun, bu huruşun
Ahengine uymazsan, emin ol, boğulursun!
Yıllarca, asırlarca süren uykudan artık,
Silkin de muhitindeki zulmetleri yak, yık!
Bir baksana: gökler uyanık, yer uyanıktır;
Dünya uyanıkken uyumak maskaralıktır!
Eyvah! Bu zilletlere sensin yine illet...
Ey derd-i cehalet, sana düşmekte bu millet,
Bir hale getirdin ki, ne din kaldı, ne namus!
Ey sine-i İslam'a çöken kapkara kabus,
Ey hasm-ı hakiki, seni öldürmeli evvel:
Sensin bize düşmanları üstün cıkartan el!
Ey millet uyan! Cehline kurban gidiyorsun!
İslam'i da "batsın!" diye tutmuş yediyorsun!
Allahtan utan! bari bırak dini elinden...
Gir leş gibi topraklara kendin, gireceksen!
Lakin, ne demek bizleri Allah ile iskat(susturmak) ?
Allahtan utanmak da olur, ilim ile... Heyhat!
18 Cemaziyelevvel 1331
11 Nisan 1329
1913
SAFAHAT
Üçüncü kitap-Hakkin sesleri
Mehmet Akif Ersoy

MEHMET AKİF ERSOY ANA SAYFASI


Türkmüsün.net

Copyright © 2005 Türkmüsün.net    Tüm hakları saklıdır.