Türkmüsün.Net Portalı - Geçitteki Ülke: Gece Vakti Gündönümü, Türkün Günü mü? Ölümü mü?
   Türkmüsün.Net - Türk Hat Sanatı

Hattat Neyzen Emin Efendi - Ayyıldız Besmele Tevhid
"Yıldız=Bismillahirrahmanirrahim" - "Hilal=La ilahe illallah muhammed'ür-rasülullah"

 

 

 

Hattat Aziz Efendi - Beyit
"Kimsenin lütfuna olma talip/ Bedeli cevher-i hürriyettir"

 

 

Hattat Bakkal Arif Efendi - Sülüs Hadis-i Şerif
"Men arafe nefsehü; feqad arafe rabbehü" - "Kendini bilen rabbini de bilir"

 

Hattat Mehmed Ali Efendi (V.1903) - Sülüs Ayet İstifi
"Fetekallbeleha rabbüha bi kabulin hasenin" - "Rabbi O'nu (Meryem'i) güzel bir kabul ile kabul etti" Al-i İmran Suresi 37. Ayet

 

 

 

Hattat Necmeddin Okyay - Ta'lik Besmele
"Bismillahirrahmanirrahim"

 

Hattat Sami Efendi - Celi Sülüs Ayet İstifi
"Ve mübeşşiran bi rasulin ye'ti min ba'di-smühü Ahmed" - "Benden sonra gelecek Ahmed adında bir peygamberi müjdeleyiciyim" Saff Suresi 6. Ayet

 

 

 

Hattat Şefik Bey (1819-1880) - Celi Sülüs Hadis İstifi
"İnn'allahe cemilün yuhibbü'l-cemal" - "Allan güzeldir; güzeli sever" Hadis-i Şerif

 

Hattat Mehmed Tahir - Muhakkak Besmele
"Bismillahirrahmanirrahim" - "Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla"

 

Hattat İbrahim Alaüddin Bey (1844-1887) - Sülüs İstif
"Errizku al'allah" - "Rızık Allah'tandır"

 

 

 

Trabzonlu Hafız Mehmed Rasim Efendi (1842-1885) - Celi Sülüs İstif
"Rabbi yessir vela tüassir rabbi temmim bi'l-hayr" "Rabbim! kolaylaştır; zorlaştırma. Rabbim! Hayırla tamamla."

 

 

TÜRK HAT SANATI ANA SAYFASI


Türkmüsün.net

Copyright © 2005 Türkmüsün.net    Tüm hakları saklıdır.